Žalúzie

ISSO RC - žalúzie celotieniace

Žalúzie predstavujú novú generáciu interiérových horizontálnych žalúzii pre plastové, drevené a hliníkové okná s izolačným dvojsklom. Ovládanie žalúzie retiazkou.

 

1. Popis výrobku

horný nosník - železný valcovaný, profil 45x25 mm s povrchovou úpravou
spodný nosník - železný valcovaný, profil 19x8 mm s povrchovou úpravou
lamely - vyrobené z hliníkovej pásky valcovaním, šírka 25 mm s povrchovou úpravou v 37 farbách (z toho 5 v imitácii dreva), prevedenie obyčajné, resp. celotieniace
texband, rebrík - sú vyrobené s vysokokvalitnej textílie s dlhou životnosťou
krytka - vyrobená z plastu v pravom, alebo ľavom prevedení
      

2. Minimálne a maximálne rozmery

minimálna šírka žalúzie je 25 cm, minimálna výška žalúzie je 10 cm
maximálna šírka žalúzie je 200 cm, maximálna výška žalúzie je 240 cm

3. Technické prevedenia žalúzii

ED - obyčajné prevedenie
EDC - celotieniace prevedenie
EDD - obyčajné prevedenie, lamela v imitácii dreva
EDDC - celotieniace prevedenie, lamela v imitácii dreva
LUX - oblý horný nosník (možné pre všetky prevedenia)

4. Vymeranie žalúzii

Vymeranie šírky a výšky žalúzie sa prevádza na okennom krídle.
Šírku meriame tesne pri skle od ľavej vnútornej strany zasklievacej lišty po pravú vnútornú stranu zasklievacej lišty, vrátane gumového resp. silikonového tesnenia vždy na troch miestach okenného rámu /hore, v strede, dole/.
Výšku meriame tesne pri skle, postupom ako pri šírke, na dvoch miestach / vpravo, vľavo/
Pre určenie šírky a výšky na objednanie žalúzie sa berie vždy najmenší nameraný rozmer. K nameranej výške sa pripočítava spravidla 1 cm. V prípade, že hĺbka zasklievacej lišty je menšia ako 16 mm, je potrebné doobjednať podložku na odsadenie žalúzie od okna. Hrúbka podložky je 4 mm. Pri niektorých typoch zasklievacích líšt /väčšia hrúbka gumového, resp. silikonového tesnenia, šikmá zasklievacia lišta a pod./ je nutné odpočítať, resp. pripočítať k nameranému rozmeru určitú hodnotu, ktorá sa určuje individuálne pri vymeriavaní a zabezpečuje funkčnosť žalúzie a čiastočne eliminuje bočný priesvit. Pri stanovení tejto hodnoty majte na pamäti, že šírku žalúzie vyrábame s presnosťou na 1 mm, výšku na centimetre (krok rebríka).